Vanuit de Lutter carnavalsverenigingen is het plan ontstaan om binnen de huidige carnavalsloodsen een DorpsLab te realiseren. Het DorpsLab moet een creatieve broedplaats worden, waar kunst, cultuur en techniek samenvloeien. Dit moet ertoe bijdragen dat creatieve en technologische talenten zich thuis voelen in de regio Twente en zich daar willen vestigen en ontwikkelen. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in De Lutte maar hebben ook een sterk uitstralende werking naar andere plaatsen in de omgeving. Er wordt een programma ontwikkeld om kennisdeling en creatieve kruisbestuivingen tussen de carnavalsverenigingen in NO-Twente te bevorderen. Bij succes is dit plan makkelijk kopieer- en schaalbaar naar andere dorpen.

Er zijn samenwerkingsverbanden met verschillende partijen zoals ROC van Twente, Saxion en bedrijven. Daardoor ontstaat een verbinding met de Twentse maakcultuur, op het gebied van textielbewerking of decorbouw. We besteden aandacht aan de verbreding en vernieuwing van het publiek en richten ons op verschillende doelgroepen: carnavalsverenigingen, scholen, lokale verenigingen, bedrijven en kunstenaars.

Voor al deze doelgroepen wordt een programma ontwikkeld op het gebied van educatie, workshops, enz. Thema’s die centraal staan zijn bijvoorbeeld creatief denken en ontwerpen, convectie met smart functional materials, design thinking workshops. Op het gebied van techniek wordt gedacht aan PLC-programmering en robot ontwerp, pneumatiek en hydrauliek.

Affiche Dorpslab